PrzysA�owie to nic innego, jak “krA?tkie zdanie zaczerpniA�te ze A?rA?deA� literackich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyraA?ajA�ce jakA�A� myA�l ogA?lnA�: wskazA?wkA�, przestrogA�” (SA�ownik JA�zyka Polskiego PWN).

Czy znasz te przysłowia?

Gdzie jest najciemniej?

Mądrej głowie

Najlepszą obroną jest

Znajdź brakujące słowa