PrzysA�owie to nic innego, jak „krA?tkie zdanie zaczerpniA�te ze A?rA?deA� literackich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyraA?ajA�ce jakA�A� myA�l ogA?lnA�: wskazA?wkA�, przestrogA�” (SA�ownik JA�zyka Polskiego PWN).

Czy znasz te przysA�owia?

Gdzie jest najciemniej?

MA�drej gA�owie …

NajlepszA� obronA� jest …

ZnajdA? brakujA�ce sA�owa