Przysłowie to nic innego, jak „krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literackich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl ogólną: wskazówkę, przestrogę” (Słownik Języka Polskiego PWN).

Czy znasz te przysłowia?

Gdzie jest najciemniej?

Mądrej głowie …

Najlepszą obroną jest …

Znajdź brakujące słowa