Huligan czy chuligan?

KtA?ry zapis jest poprawny?

Ortograficzne zagadki

PoA�A�czyA� czy nie?

WachaA� siA� czy wahaA�?