Huligan czy chuligan?

Który zapis jest poprawny?

Ortograficzne zagadki

Połączyć czy nie?

Wachać się czy wahać?