Czy odmiana wyrazów sprawi Ci kłopot

Gramatyczne zagadki

Sprawdź?, czy jesteś mistrzem

Wskaż prawidłową odpowiedź

Wybierz prawidłową formę