< powrót

Nigdy nie wiem, jak powinnam napisać: superkot czy super kot?

Zdecydowanie superkot – przedrostek super piszemy łącznie z wyrazami pospolitymi, np.: supermarket, superpromocja, superman. W sytuacji, gdy cząstka łączy się z nazwami własnymi, wstawiamy łącznik, np.: super-Polak.