< powrót

Super – razem czy osobno?

Super – piszemy łącznie z wyrazami pospolitymi, np.: superpies, supermarket, superprodukcja; supermiły. W przypadku nazw własnych stosujemy łącznik, np.: super-Polak.