„Lubię polski” jest kampanią adresowaną do wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Ze względu na potrzebę dotarcia do ludzi młodych, jest zrealizowany z wykorzystaniem nowych technologii: strony internetowej lubiepolski.pl, którą mamy przyjemność Państwu prezentować oraz zintegrowanej z nią aplikacji mobilnej o tej samej nazwie, która ukaże się niebawem. Kampanię prowadzi Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz Grupą WM, wydawcą „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elblaskiego”. Częścią kampanii jest akcja „Tysiąc znaków bez powtórki”, która polega na napisaniu tekstu liczącego tysiąc znaków. Żaden wyraz, z wyjątkiem spójników i przyimków, nie może się w nim powtarzać. Do udziału w naszej zabawie zapraszamy uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych, a także klasy II i III gimnazjum. Wszystkie teksty, które spełniają kryteria, publikujemy na naszej stronie internetowej. Najlepsze także w drukowanym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Najaktywniejsze szkoły zostaną dodatkowo wyróżnione tytułem ambasadora kampanii „Lubię polski”.

W październiku została przeprowadzona debata na temat kształtowania się języka polskiego na Warmii i Mazurach, z udziałem ekspertów.

Ambasadorami kampanii są pisarze, poeci, wykładowcy, przedstawiciele mediów, socjologowie. Prezentujemy wszystkich na stronie.

„Lubię polski” jest częścią kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury od 2012 r. Celem kampanii jest kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Została uznana za najlepszą kampanię społeczną 2012 r.