a�zLubiA� polskia�? jest kampaniA� topics for a demonstration speech adresowanA� do wszystkich mieszkaA�cA?w Warmii i Mazur, ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem uczniA?w i studentA?w. Ze wzglA�du na potrzebA� dotarcia do ludzi mA�odych, jest zrealizowany z wykorzystaniem nowych technologii: strony internetowej lubiepolski.pl, ktA?rA� mamy przyjemnoA�A� PaA�stwu prezentowaA� oraz zintegrowanej z niA� aplikacji mobilnej o tej samej nazwie, ktA?ra ukaA?e siA� niebawem. KampaniA� prowadzi Fundacja Instytut BadaA� i Edukacji SpoA�ecznej w partnerstwie z WydziaA�em Humanistycznym Uniwersytetu WarmiA�sko-Mazurskiego, WojewA?dzkA� BibliotekA� PublicznA� orazbest essay writing service reddit GrupA� WM, wydawcA� a�zGazety OlsztyA�skieja�? i “Dziennika Elblaskiego”. CzA�A�ciA� kampanii jest akcja a�zTysiA�c znakA?w bez powtA?rkia�?, ktA?ra polega na napisaniu tekstu liczA�cego tysiA�c znakA?w. A�aden wyraz, z wyjA�tkiem spA?jnikA?w i przyimkA?w, nie moA?e siA� w nim powtarzaA�. Do udziaA�u w naszej zabawie zapraszamy uczniA?w klas V, VI i VII szkA?A� podstawowych, a takA?e klasy II i III gimnazjum. Wszystkie teksty, ktA?re speA�niajA� kryteria, publikujemy na naszej stronie internetowej. Najlepsze takA?e w drukowanym wydaniu a�zGazety OlsztyA�skieja�? i a�zDziennika ElblA�skiegoa�?. Najaktywniejsze szkoA�y zostanA� dodatkowo wyrA?A?nione tytuA�em ambasadora kampanii a�zLubiA� polskia�?.

W paA?dzierniku zostaA�a przeprowadzona debata na temat ksztaA�towania siA� jA�zyka polskiego na Warmii i Mazurach, z udziaA�em ekspertA?w.

Ambasadorami kampanii sA� pisarze, poeci, wykA�adowcy, przedstawiciele mediA?w, socjologowie. Prezentujemy wszystkich na stronie.

“LubiA� polski” jest czA�A�ciA� kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych, prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury od 2012 r. Celem kampanii jest ksztaA�towanie A�wiadomoA�ci jA�zykowej PolakA?w i propagowanie dbaA�oA�ci o poprawnoA�A� polszczyzny. ZostaA�a uznana za najlepszA� kampaniA� spoA�ecznA� 2012 r.