< powrót

Dr hab. Mariusz Rutkowski z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w rozmowie z Martą Wiśniewską. Film zrealizowany przez Wydzia Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.