Fundacja

Instytut Badań i Edukacji Społecznej

fundacja@fundacja-ibies.org
a.treyderowski@fundacja-ibies.org
e.bartnikowska@fundacja-ibies.org
+48 89 539 75 61

KRS: 000078785669