< powrót

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Wykładowca Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor nadzwyczajny. Autorka monografii, współredaktor monografii wieloautorskich, artykułów i recenzji naukowych, a także recenzji wydawniczych książek i  artykułów, zleconych przez redakcje różnych czasopism naukowych. Uczestniczka około 40 konferencji naukowych.