O projekcie
Kampania „Lubię polski” jest adresowana do wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Jej celem jest popularyzacja i pielęgnowanie języka polskiego. Kampanię prowadzi Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz „Gazetą Olsztyńską”. Jej częścią jest akcja „Tysiąc znaków bez powtórki”, która polega na napisaniu i nadesłaniu tekstu liczącego tysiąc znaków. Żaden wyraz, z wyjątkiem spójników i przyimków, nie może się w nim powtarzać. Do udziału w naszej zabawie zapraszamy uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych, a także klasy II i III gimnazjum. Kampania ma także ambasadorów, którymi są pisarze, poeci, wykładowcy, przedstawiciele mediów, socjologowie.
1000 znaków bez powtórki

W dzisiejszych czasach z wielu względów mowa polska stosowana w życiu codziennym ulega zniekształceniom. Tendencja taka jest niebezpieczna, gdyż może prowadzić do zanikania ojczystej „gwary” oraz kultury. Szybki tryb życia wymusza na jej użytkownikach zabiegi polegające na pomijaniu niektórych wyrazów lub unikaniu polskich znaków w celu uproszczenia sobie ich pisowni. Bardzo często, chcąc zmieścić swoją wypowiedź w przysłowiowych 160 znakach, zapominamy o jakichkolwiek zasadach językowych, chcąc jedynie szybko, krótko i zwięźle przekazać informacje. Krótko mówiąc, treść wypowiedzi stała się najważniejsza, natomiast jej forma – nieistotna. Z kolei szeroki dostęp do Internetu powoduje powstawanie naleciałości z innych języków lub slangów, wtrącanie w wypowiedzi pojedynczych słów lub całych zagranicznych wyrażeń. Jest to zabieg zupełnie zbędny, gdyż Polacy dysponują niezwykle szerokim zasobem ojczystych słów. Świetnym przykładem na to jest chociażby ten tekst, w którym żadne użyte słowo się nie powtarza.  

Piotr, kl. 3