O projekcie
Kampania „Lubię polski” jest adresowana do wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Jej celem jest popularyzacja i pielęgnowanie języka polskiego. Kampanię prowadzi Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz „Gazetą Olsztyńską”. Jej częścią jest akcja „Tysiąc znaków bez powtórki”, która polega na napisaniu i nadesłaniu tekstu liczącego tysiąc znaków. Żaden wyraz, z wyjątkiem spójników i przyimków, nie może się w nim powtarzać. Do udziału w naszej zabawie zapraszamy uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych, a także klasy II i III gimnazjum. Kampania ma także ambasadorów, którymi są pisarze, poeci, wykładowcy, przedstawiciele mediów, socjologowie.
1000 znaków bez powtórki

Lektury towarzyszą nam od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jedne są bardziej ciekawe, inne mniej. Jednakże wszystkie miały mądry przekaz. Myślę jednak, że można by ich zbiór poszerzyć o kilka nowszych i bardziej interesujących pozycji. Uważam, że niektóre z nich przestały już być ekscytujące i nie pozwalają odwołać się do sytuacji spotykanych w obecnych czasach. Według mnie zmienienie tego zbioru spowodowałoby, że młodzież częściej sięgałaby po książki, niż komputer czy telewizję, ponieważ niektóre z tekstów po prostu nudzą i nic nie wnoszą do naszego życia. Jest natomiast dużo wzbudzających zainteresowanie utworów, które uczniowie przeczytaliby, lecz zniechęciło ich do tego przymusowe studiowanie czegoś, co nie przykuwa uwagi. Oczywiście nie twierdzę, że starsze publikacje są złe, tylko młodszym pokoleniom przydałby się przypływ świeżości. W moim przekonaniu, gdyby dołączono kilka dzieł z gatunków literackich takich jak: science fiction i fantasy, to młodzi czytelnicy częściej by je czytywali. Wtedy „nawróceni pożeracze literatury” zatrzymaliby falę narastającej ilości Polaków mało zaczytującej się w powieściach.

Emilia, kl. III