O projekcie
Kampania „Lubię polski” jest adresowana do wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Jej celem jest popularyzacja i pielęgnowanie języka polskiego. Kampanię prowadzi Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz „Gazetą Olsztyńską”. Jej częścią jest akcja „Tysiąc znaków bez powtórki”, która polega na napisaniu i nadesłaniu tekstu liczącego tysiąc znaków. Żaden wyraz, z wyjątkiem spójników i przyimków, nie może się w nim powtarzać. Do udziału w naszej zabawie zapraszamy uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych, a także klasy II i III gimnazjum. Kampania ma także ambasadorów, którymi są pisarze, poeci, wykładowcy, przedstawiciele mediów, socjologowie.
1000 znaków bez powtórki

W świecie młodych ludzi dominuje Internet oraz portale społecznościowe typu Snapchat, Instagram czy Facebook. To stamtąd nastolatkowie zapożyczają słownictwo, które później wykorzystują w codziennym życiu. Są to pewnego rodzaju skróty myślowe lub zniekształcone, zmodyfikowane słowa, również nie będące perełkami poprawnej polszczyzny.

Rolą nauczycieli jest kształcenie dzieci pod względem zachowania sensu wypowiedzi tak, aby nie były one chaotyczne i niezrozumiałe. Seniorzy często nie rozumieją, o czym mówi młody człowiek i nie wiedzą, jak interpretować jego idiolekt. Dzięki lekturom podstawy programowej, w których zawarty jest styl sprzed epok i ogrom archaizmów, młodzi potrafią porozumieć się z pradziadkami czy osobami starszego pokolenia, nie sprawiając przy tym większego problemu.

Uważam, że używanie skrótowców, wulgaryzmów czy kolokwializmów jest niekorzystne dla naszego dialektu ze względu na prawdopodobieństwo całkowitego zaniknięcia wyrazów brzmiących i wyglądających estetycznie. Z biegiem czasu wszyscy obywatele zaczną rozmawiać, stosując tylko i wyłącznie słowotwory, wyrządzając szkodę naszym uszom. Zapoczątkuje to całkowite grubiaństwo językowe.

Julia  (3 kl.G)